Cổng tri thức OpenEdu

Tôi kiện hệ thống giáo dục này!!!

Diễn giả: Joel Bergvall and Joe Lombardi

Quá trình giáo dục sẽ cung cấp cho mỗi cá nhân khả năng giải quyết vấn đề, trình độ hiểu biết về khoa học - xã hội để thích ứng với nhịp sống hiện đại, đồng thời, có những hành động hợp tác cần thiết để bảo vệ và gìn giữ môi trường trong lành. Video “Phiên tòa về giáo dục” nêu lên những hạn chế hiện tại của giáo dục và đặt ra câu hỏi liệu giáo dục có đang là giáo dục "đúng nghĩa" hay đang là cái khuôn kìm nén sự phát triển của con người?

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo