Cổng tri thức OpenEdu

Làm thế nào để thay đổi thế giới

William Harry McRaven

Bài diễn văn tại Đại học Texas của Đô đốc Hải quân William Harry McRaven, cựu tư lệnh của United States Special Operations Command giai đoạn 2011 - 2014 (USSOCOM hoặc SOCOM: Tạm dịch là Bộ tư lệnh Hành quân đặc biệt Hoa Kỳ), người đứng đầu lực lượng đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ (Navy SEAL) và cũng là người giám sát việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công tiêu diệt Osama bin Laden.

Đô đốc McRaven đã đưa ra những lời khuyên ý nghĩa, súc tích qua 36 năm kinh nghiệm của mình ở Hải quân SEAL để góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn: Yêu cầu giúp đỡ khi bạn cần, tôn trọng mọi người, kiên trì thông qua thất bại và dọn dẹp giường của bạn mỗi ngày!

Những dẫn chứng thiết thực, đặc biệt là tuần huấn nhục của SEAL, truyền cảm hứng cho bạn để có thể đón nhận những rủi ro trong cuộc sống trên con đường dấn thân để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn không chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn cho nhiều thế hệ tiếp nối. Sức mạnh của hi vọng ở mỗi người thật sự được đánh thức khi xem bài chia sẻ của Ngài William McRaven.

-----


Nguồn video bài giảng: https://youtu.be/TBCPoYD4sE4


Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến