Kết nối với OpenEdu
TÒ MÒ hay TỌC MẠCH?
TÒ MÒ hay TỌC MẠCH?
Tiếng Việt của chúng ta có hai từ rất hay là “TÒ MÒ” và “TỌC MẠCH”. Nghe qua thì có vẻ giống nhau đấy, nhưng thật chất, đó là 2 "trình độ văn minh" hoàn toàn khác biệt.
>>Xem tiếp
16 CÂU NÓI CỦA NGƯỜI DO THÁI GIÚP BẠN SỐNG KHÔN NGOAN HƠN
16 CÂU NÓI CỦA NGƯỜI DO THÁI GIÚP BẠN SỐNG KHÔN NGOAN HƠN
"Trên đời có ba thứ mà không ai có thể cướp mất của bạn: Một là thức ăn đã vào dạ dày; Hai là mơ ước ở trong lòng; Ba là kiến thức đã học ở trong đầu."
>>Xem tiếp
CUỘC SỐNG VÔ NGHĨA LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI TỘI LỖI
CUỘC SỐNG VÔ NGHĨA LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI TỘI LỖI
Vậy là xét về bề nào cũng thấy mọi thói xấu trong lớp trẻ hiện nay có những căn nguyên sâu xa trong cách sống của chúng ta, thậm chí cả trong đạo lý cũng như truyền thống văn hoá.
>>Xem tiếp
ĐÔI DÒNG TẢN MẠN VỀ "VIỆC HỌC"
ĐÔI DÒNG TẢN MẠN VỀ "VIỆC HỌC"
Đôi dòng tản mạn nhưng sâu sắc, khơi thông nhiều mô thức cũ, những cách nhìn nhận tiêu cực phổ biến về "việc học".
>>Xem tiếp