Kết nối với OpenEdu

OpenEdu Initiative 
là một Sáng Kiến Giáo Dục phi lợi nhuận
với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, 
nhằm cổ vũ và tiếp sức cho hành trình tự lực khai phóng 
của mỗi người để trở thành con người tự do.

Các dự án được điều hành
bởi OpenEdu Initiative
Tủ sách “Tự Lực Khai Phóng”

Open IPL Scholarship Niên khóa 2017-2018
nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 11/01/2017

Hạn chót nhận hồ sơ là 24h00 ngày 15/04/2017

6
7
Ngày
0
07
Giờ
1
7
Phút
1
6
Giây

Đăng ký nhận mã dự tuyển
Open IPL Scholarship