Kết nối với chúng tôi

BÀI VIẾT

KẾT QUẢ VÒNG 3 HỌC BỔNG OPEN IPL 2017 - 2018

Vào ngày 26/7/2017 vừa qua, kết quả vòng thi thứ 3 của kỳ tuyển sinh Học bổng Open IPL niên khóa 2017-2018 đã được gửi đến tất cả các ứng viên. 

Đối với những ứng viên vượt qua vòng thi này, các bạn cần xác nhận khả năng tham dự Vòng 4 của mình với Hội Đồng Tuyển Sinh. Hạn xác nhận là 23h59' ngày 29/7/2017.

Vượt qua Vòng 3, các ứng viên sẽ tiếp tục dự thi Vòng 4- Vòng phỏng vấn trực tiếp.