Cổng tri thức OpenEdu

Đàm phán - Để có được điều bạn muốn

Diễn giả: Margaret Neale

 
Mục đích của đàm phán không phải là để đạt được một thỏa thuận, mà hơn hết, phải là đạt được một thỏa thuận tốt. Bài giảng do Margaret Neale – Giáo sư của trường kinh doanh Standford, sẽ giúp người xem hệ thống được một cấu trúc đàm phán cần thiết để có thể áp dụng được trong những trường hợp khác nhau, đồng thời chia sẻ những quan điểm sai lầm về một cuộc đàm phán và cách thức cần thiết để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Theo giáo sư, có 4 bước để thiết lập nên một cuộc đàm phán thành công: đánh giá tình hình, chuẩn bị, hỏi và gói lại những giải pháp, nhờ đó, thay vì biến cuộc đàm phán trở thành một cuộc đối đầu không thoải mái, người tham gia có thể biến nó thành một buổi giải quyết vấn đề nhằm tìm ra được những giải pháp chung và mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Mời các bạn cùng theo dõi.
 
Nguồn: Neale, Margaret. (2013). Margaret Neale: Negotiation: Getting What You Want. Trích từ: https://www.youtube.com/watch?v=MXFpOWDAhvM&list=PLxq_lXOUlvQB5-e1YEmdR1gdKjIsp_bRo&index=4 

Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm

Với sự hỗ trợ từ (các) Cộng tác viên:
Trịnh Phương Khanh