Cổng tri thức OpenEdu

Vai trò của giáo dục là gì?

The School of Life

Ngắn gọn súc tích, video “Nhiệm vụ của giáo dục” từ The School Of Life đã cho chúng ta một bức tranh tổng quan về nền giáo dục tốt và thực học nên như thế nào.
Xuất phát một vấn đề lớn của giáo dục toàn cầu là quá chú trọng lý thuyết hàn lâm mà những hướng dẫn về tính khéo léo, năng lượng, thiện chí và tài năng đang bị mất đi trên diện rộng.
Nhiệm vụ chính của giáo dục là tạo ra và duy trì các mối quan hệ tốt. Và thay vì học toán, hãy học về tư bản để hiểu cách đồng tiền được sử dụng. Ngoài ra, còn cần học về bản thân, về con người là gì để tránh những nỗi sợ không cần thiết và chọn được loại người thích hợp để gặp gỡ. Bên cạnh đó là bài học liên quan đến nghề nghiệp tương lai. Và clip cũng chỉ ra cho chúng ta thấy rằng sự học là sự nghiệp cả đời, không chỉ có trẻ em mới cần đến trường mà cả người lớn cũng cần thường xuyên trau dồi cho mình kiến thức, kỹ năng và hiểu biết về bản thân sâu sắc hơn mỗi ngày.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=HndV87XpkWg
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm