Cổng tri thức OpenEdu

VÌ SAO TA GẶP KHÓ KHĂN VỚI SỰ ĐỔI MỚI?

Con người có xu hướng thay vì đối mặt với khó khăn thì lại trốn tránh. Hay có gì khác nhau giữa các cá nhân mạnh mẽ và yếu đuối? Hay tại sao chúng ta lại khó bỏ những đặc tính gây cản trở sự phát triển của chúng ta? Tất cả những điều trên, clip tập trung vào giải thích dựa trên một hiện tượng tâm lý trong Tâm lý học đó là "Resistance" - một lĩnh vực thiết yếu nhất trong tâm lý học.
Từ việc bắt đầu bằng vai trò của giai đoạn thời thơ ấu trong việc hình thành tích cách của một con người, đi kèm những dẫn chứng từ các nhà Tâm lý học nổi tiếng như Freud, clip đã trả lời rất cụ thể về nội dung lớn nhất được đặt ra "Vì sao chúng ta lại sợ sự đổi mới?", vì về cơ bản con người là 1 loài sinh vật bảo thủ. Và kết thúc bằng việc nuôi dưỡng ý thức bản thân mạnh mẽ để chúng ta đưa những quyết định, lựa chọn và hành động đúng.

 

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vcw8QgSgBHw
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành