Cổng tri thức OpenEdu

Triết học là gì: Bài học triết học thứ 1 của Crash Course

Crash Course

Tại sao bạn lại làm, lại nghĩ, và lại cảm thấy những điều mà bạn làm, nghĩ, cảm thấy mỗi ngày? Bạn có tự đặt câu hỏi cho mình không? Và nếu những câu hỏi của bạn khoa học không trả lời được, bạn đã đặt nên những câu hỏi triết học.
Hank Green sẽ bắt đầu gợi mở từ nguồn gốc triết học cách đây 500 năm trước công nguyên. Và suốt 2500 năm sau nhiều khi họ vẫn cứ giữ lấy một câu hỏi ấy mà chẳng buồn tìm câu trả lời, và đã thật sự làm họ đau đầu. Trong đoạn phim, Hank sẽ đi qua một số câu hỏi kinh điển để ví dụ cho chúng ta.
Một sơ đồ đơn giản sẽ được lược qua để hiểu về các bộ phận chính cấu thành nên triết học gồm “Siêu hình học”, “Nhận thức luận”, “Học thuyết giá trị” (mà trong đó có cả “thiện” và “mỹ”). Nhưng dĩ nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu nếu bạn muốn tìm hiểu về triết học.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=1A_CAkYt3GY
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm