Cổng tri thức OpenEdu

Thủ tướng Bhutan phát biểu tại hội nghị chống biến đổi khí hậu

Diễn giả: Tshering, Lotay

Bhutan là một đất nước độc đáo, không chỉ riêng về văn hóa, tôn giáo hay vì họ là đất nước hạnh phúc mà vì lời hứa không phát thải khí nhà kính của họ. Phát biểu của thủ tướng Bhutan Lotay Tshering không chỉ giới thiệu cho chúng ta về quốc gia đặc biệt này mà còn là một câu chuyện truyền cảm hứng khi phát triển kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa có thể cùng song hành thay vì đánh đổi một mất một còn. Trong một nền kinh tế thuộc vào loại nhỏ nhất trên thế giới, trong một quốc gia bị đánh giá là kém phát triển, với nguồn tài nguyên hạn chế, vì sao họ vẫn hạnh phúc, vì sao giáo dục, y tế miễn phí, và vì sao họ vẫn giữ được lời hứa giảm phát khí thải nhà kính? Và quan trọng hơn, làm thế nào để sống hài hòa đồng thời bảo vệ thiên nhiên? Hãy tìm câu trả lời qua bài phát biểu đầy cảm hứng về quốc gia hạnh phúc này.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=OSHdnXvCtJY
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm