Cổng tri thức OpenEdu

Thiền - Eckhart Tolle

Diễn giả: Eckhart Tolle

 
 
Trong video này, Eckhart Tolle, một trong những người thầy tâm linh có ảnh hưởng nhất thế giới, trình bày về sự thức tỉnh, việc sống hiện hữu, chánh niệm trong phút giây hiện tại, hiểu về "cái tôi" bên trong mình, hiểu về bản chất đích thực của mình.

Video chứa đựng những bài học "làm người" sâu sắc, đặc biệt nhất là trả lời cho hai câu hỏi quan trọng nhất của con người, đó là: "Tôi là ai?", và "Mục đích trong cuộc sống của tôi là gì?” Bài nói chuyện được trình bày tại Hội nghị Wisdom 2.0 tại San Francisco (Mỹ). 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=foU1qgOdtwg&t=5s 

Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL Khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo

Với sự hỗ trợ từ (các) Cộng tác viên:
Nguyễn Trần Khánh Ngọc 
Trần Thuỵ Tuyết Anh