Cổng tri thức OpenEdu

Sự trở lại của Biti’s

Hùng Võ

Bằng một chiến lược quảng bá thương hiệu thông qua các kênh mạng xã hội và người nổi tiếng (KOL), Biti’s, một thương hiệu Việt lâu năm đã tạo được tiếng vang mới cho sản phẩm giày thể thao Hunter. Họ đã làm việc ấy như thế nào? Người quản lý thành công chiến dịch này sẽ chia sẻ những yếu tố của một chiến dịch quảng bá sản phẩm thành công trong thời đại truyền thông xã hội.

Bài giảng là những chia sẻ quý giá từ anh Hùng Võ, người dẫn dắt chiến dịch tiếp thị này, là những kinh nghiệm thực tiễn về cách xây dựng và triển khai chiến dịch tiếp thị ở một Doanh nghiệp Việt Nam.

Nguồn video bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=jXadOUNdqyo 

 

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến