Cổng tri thức OpenEdu

PHIM: GATSBY VĨ ĐẠI - THE GREAT GATSBY (2013)

Đạo diễn: Baz Luhrmann