Cổng tri thức OpenEdu

Những chia sẻ của Bill và Melinda Gates

Diễn giả: Bill và Melinda Gates

"The Gates Notes" là kênh YouTube của vợ chồng Bill Melinda Gates, để nói lên tầm nhìn của họ về tương lai và những hoạt động thiện nguyện của tổ chức do họ sáng lập. Kênh gồm nhiều video ngắn, chỉ khoảng vài phút với nhiều chủ đề khác nhau, chủ yếu về những vấn đề cần phải giải quyết xung quanh cuộc sống của chúng ta. Những video clip này sẽ truyền cảm hứng để bạn ý thức hơn về cuộc sống và bắt tay vào hành động, cho dù đó là những hành động rất nhỏ, để góp phần thay đổi cuộc sống chúng ta và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

1. Kế hoạch hóa gia đình chính là kế hoạch hóa tương lai

 
 

2. Đột phá nhỏ, tác động lớn

 
 

3. Làm sao để giảm tỷ lệ tử vong trẻ em?

 
 

4. Tôi sẽ giảng về Nelson Mandela

 

 

5. Tương lai của nông nghiệp

 
 

6. Tại sao chính phủ nên thúc đẩy đột phá?

 
 

7. Phái nữ học code và thay đổi định kiến

 
 

8. Món quà tuyệt vời, tác động tuyệt vời

 


Diễn giả: Bill Gates và Melinda Gates
Đơn vị sản xuất: The Gates Notes 
Đơn vị dịch: Sosub.org 

Nguồn: https://youtu.be/7YpMH1yX9Mw, https://youtu.be/oIBRaL7XGEg, https://youtu.be/sWTsWklv9_w, https://youtu.be/DZUV43J_p1E, https://youtu.be/BlwnUVjEhsU, https://youtu.be/TjNVNWQa4ak, https://youtu.be/1Tcsch0MKug, https://youtu.be/YPNidoFHiYU
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh