Cổng tri thức OpenEdu

Nhập Môn Tâm Lý Học

Paul Bloom (Yale University)

Qua những bài giảng của Giáo sư Paul Bloom ta hiểu hơn về lĩnh vực Tâm lý, đặc biệt là cách hoạt động trí não của con người, trẻ em, ngôn ngữ, tình yêu, thù hận, phân biệt chủng tộc. Những vấn đề giữa con người với con người, hay liệu động vật có học ngôn ngữ được hay không. Tâm lý là một lĩnh vực rất gần với những điều quanh ta, để hiểu hơn, thông cảm cho nhau trong cuộc sống. Với những bài giảng được đơn giản hoá, người đọc sẽ hiểu hơn về tâm lý học lâm sàng, để từ đó hỗ trợ cho cuộc sống cũng như công việc. Biết đâu Tâm lý học là ngành học mà bạn quan tâm.

Nguồn: https://youtu.be/iOF0gV1Ithc
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo