Cổng tri thức OpenEdu

Người cha chỉ học hết lớp 3 đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào?

Diễn giả: Rick Rigsby

Rick Rigsby đã có một bài phát biểu đầy cảm động về những bài học mà một người cha chỉ mới học hết lớp 3 đã dạy ông để có thể vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Một câu nói mà cha ông đã luôn nhắc nhở ông rằng: “Con trai, hãy đảm bảo cái khăn của người đầy tớ lớn hơn cái tôi cá nhân của con”, câu nói ấy có nghĩa là gì, và những gì cha ông đã dạy để giúp ông đạt được những thành công như ngày hôm nay, mời bạn cùng xem và cảm nhận về bài nói đầy sâu sắc và cảm hứng này nhé.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Bg_Q7KYWG1g
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm