Cổng tri thức OpenEdu

Làm thế nào để duy trì sự hiện hữu trong môi trường công sở?

Diễn giả: Eckhart Tolle Now

Trong video này, Eckhart Tolle, tác giả quyển sách The Power of Now (Bản dịch tiếng Việt: Sức Mạnh Của Hiện Tại, NXB Tổng hợp TP.HCM), sẽ hướng dẫn cho chúng ta những cách thức đơn giản để duy trì sự hiện hữu (hay chánh niệm) trong khi làm việc, từ đó giữ được sự cân bằng, an tĩnh trong tâm trí và năng suất trong công việc.

Nguồn: https://vimeo.com/296557085
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo