Cổng tri thức OpenEdu

Làm sao hiểu và sống tự do?

Diễn giả: J. Krishnamurti

Trên hành trình tự lực khai phóng, trở về với con người tự do không thể thiệu sự hiểu và học cách sống chung với con người tự do ấy.
"Chỉ có hiện tại là không có đối nghịch" - chính là phát biểu của J. Krishnamurti, một trong những nhà hiền triết nổi tiếng thế kỷ 20. Ông có những tư tưởng đi trước thời đại nhưng thật ra là đi sâu sắc vào bản chất con người. Bài giảng này của ông giúp người xem hiểu sâu sắc hơn về "tự do", từ đó có thể sống với nó một cách bình thản.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=fYGQN5wFd-M
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm