Cổng tri thức OpenEdu

HENRY FORD VÀ GIÁ TRỊ THẬT SỰ CỦA GIÁO DỤC

Farnam Street

“Mục đích của giáo dục không phải là lấp đầy trí não một người bằng những kiến thức; mà là dạy anh ấy dạy anh ấy cách sử dụng tâm trí của mình để suy nghĩ” – Henry Ford

Trong cuốn hồi ký “Cuộc đời và công việc” của mình, được viết vào năm 1934, Henry Ford vĩ đại (nhưng không phải là không có điểm yếu) (1863-1947) đưa ra định nghĩa có lẽ là hay nhất mà bạn sẽ tìm được về giá trị của một nền giáo dục và một cảnh báo hữu ích chống lại sự tìm được về giá trị đơn thuần. Một người dấn thân cho việc học tập suốt đời không cần phải là một thí sinh của chương trình Jeopardy, cần tích lũy những thứ lặt vặt để dùng khi cần thiết. Trong thời đại của Google, loại kiến thức đó ngày càng không quan trọng.