Cổng tri thức OpenEdu

HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI

Jay Shetty

Nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống rất áp lực bởi những thành công của người khác và lấy bản thân mình so sánh với họ và chúng ta thường hay bị áp đặt bởi những cái chung của xã hội. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có những mốc thời gian khác nhau.

Mọi thứ trong cuộc đời diễn ra theo thời gian và kế hoạch của chính bạn. Đừng so sánh bản thân mình với những thành tựu của người khác bởi vì mọi thứ cũng đang diễn ra theo thời gian và kế hoạch của họ. 

Chúng ta nên tự tạo cho mình một cuộc sống đầy ý nghĩa và học cách để tận dụng cuộc sống này để tác động lên cuộc sống của người khác để tạo sự khách biệt, đây mới đúng là thành công đích thực!

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BEq3Q_4545Q
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành