Cổng tri thức OpenEdu

GỬI ĐẾN THẾ HỆ TƯƠNG LAI

Prince EA

Mỗi hành động chúng ta làm hôm nay có bao giờ chúng ta nghĩ đến hậu quả của nó vào ngày mai, hoặc xa hơn nữa là những thế hệ tiếp theo. Đơn giản hơn chúng ta hãy nhìn lại những hành động trong quá khứ và nghĩ đến hậu quả hiện tại.

Thiên tai, dịch bệnh là những thứ mà chúng ta đang chịu hậu quả cho những hành động tàn phá thiên nhiên trong quá khứ. Vậy điều gì sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới? liệu có phải là thiên tai, dịch bệnh hay là những điều gì khác nữa.

Con người quá tham vọng, tham vọng về tiền bạc và quyền lực rồi để làm gì? Liệu những điều này có tồn tại mãi mãi hay chính chúng ta cũng phải chịu đựng cho chính hậu quả mà mình đã tạo ra.

Và điều đặc biệt tôi muốn nhắc đến là nạn phá rừng, liệu tương lai có còn cây xanh hay không?

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=u8DFQfJD0CQ
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành