Cổng tri thức OpenEdu

Emma Watson phát biểu về bình đẳng giới trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc

Diễn giả: Emma Watson

Emma Watson chia sẻ về nữ quyền và ý nghĩa của nữ quyền là sự bình đẳng giới trong các quyền về chính trị, kinh tế, bình đẳng xã hội giữa các giới. Với cô bình đẳng giới cũng là quyền con người và do đó mọi người đều phải được hưởng quyền này. Cô kêu gọi mọi người hãy nhìn nhận giới tính trên phương diện rộng chứ không phải chỉ hiểu là hai đầu lý tưởng đối nghịch nhau. Hãy cùng xem và lắng nghe những lời chia sẻ đầy nghĩa và thông điệp nhân văn của Emma Watson, để từ đó thay đổi hành động của mình vì một tương lai có bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống bạn nhé! 

Nguồn: https://youtu.be/KeTnD1Oh5VM
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh