Cổng tri thức OpenEdu

Doanh nghiệp Việt Nam – Cơ hội và thách thức

Fobes Vietnam

Bài giảng là những chia sẻ về những câu chuyện, bài học đắt giá của những nhà lãnh đạo đang có tầm ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Với chủ đề chính là: Các cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam trong tình hình hiện nay, với tất cả những cơ hội và cạnh tranh mà chúng ta đang phải đối đầu.
Bài giảng sẽ giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thấu hiểu về những khó khăn và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay, qua đó xây dựng được chiến lược phù hợp.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=6mQBJ8jvanM
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm