Cổng tri thức OpenEdu

DARWIN VÀ CHỌN LỌC TỰ NHIÊN

Đơn vị sản xuất: Crash Course (2018)

 
Trong lịch sử nhân loại có những sự trùng hợp ngẫu nhiên và đầy thú vị. Darwin và Wallace là một trong những sự thú vị đó, cả hai là trung tâm của sự hiểu biết về sự tiến hóa và chọn lọc tự nhiên.
Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về hành trình tuyệt vời nhưng độc lập của họ để tìm ra
lý thuyết về sự tiến hóa.
Cả hai đã đem đến cho thế giới một học thuyết làm thay đổi lịch sử và đặt nền móng cho nhiều câu hỏi khoa học sau này.
 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=dfsUz2O2jww
Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL Khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo

Với sự hỗ trợ từ (các) Cộng tác viên:
Nguyễn Trần Khánh Ngọc