Cổng tri thức OpenEdu

Cuộc cách mạng Pháp

John Green


Crash Course được xem là một kênh YouTube có thể "diễn đạt" lại các bài học khô khan mà bạn có thể gặp trên lớp dưới dạng thú vị hơn nhờ các nhân vật nổi tiếng trên Internet và đồ họa vui tươi. Nhiều thông tin nhưng vẫn dễ theo dõi là lý do nhiều người yêu thích Crash Course.

Đây là nơi tập trung những video chia sẻ kiến thức rất bổ ích về Lịch sử thế giới, Thiên văn, Cơ thể người, Tâm lý học. Mỗi một môn sẽ do một người phụ trách thuyết trình, kèm hiệu ứng hình ảnh minh họa giúp bạn dễ hiểu hơn.

Trong loạt bài về Lịch sử thế giới, bài giảng này chia sẻ những góc nhìn về Cuộc cách mạng Pháp:

- Lý do và quá trình dẫn đến cách mạng Pháp khác với cuộc cách mạng ở Mỹ như thế nào?

- Cuộc cách mạng có dẫn đến một chế độ độc tài nối tiếp không?

- Những đóng góp của cách mạng Pháp làm thay đổi thế giới như thế nào?

Đặc biệt, đây là giai đoạn cách mạng chịu ảnh hưởng to lớn từ thành quả của Thời kỳ Khai sáng, làm ảnh hưởng đến tư tưởng nhân loại hàng trăm năm sau.

Bài giảng với cách trình bày vui tươi, có nhiều đoạn phim tư liệu, hỉnh ảnh lịch sử cung cấp cho chúng ta kiến thức lịch sử quan trọng cho năng lực làm người và làm dân

Nguồn video bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=lTTvKwCylFY


Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến