Cổng tri thức OpenEdu

CHUỖI BÀI GIẢNG VỀ TƯ DUY PHẢN BIỆN - CHỦ ĐỀ: LẬP LUẬN DIỄN DỊCH

Đơn vị sản xuất: Wireless Philosophy

 

Tư duy phản biện là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đòi hỏi ở người lao động để thích nghi với cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào năm 2020 (1) theo dự báo của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEFORUM) và thuộc trong bộ kỹ năng về nhận thức cấp độ cao dành cho những lao động chuyên nghiệp vào năm 2030 (2)  khi thời đại 4.0 đang tới gần, máy móc sẽ dần thay thế con người và yêu cầu người lao động phải tự trang bị cho mình những kỹ năng khác.
Sau đây là chuỗi bài giảng của Wireless Philosophy về tư duy phản biện với kiến thức nền tảng cho những ai mới bắt đầu học, gồm 
nhiều bài giảng theo từng chủ đề như giới thiệu chung về tư duy phê phán, lập luận diễn dịch, lập luận lựa chọn/hợp lý, tình hiệu lực, tính hợp lý của lập luận....

 
NGUỒN:
https://youtu.be/vflZuk-_Hz4

Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ, thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL Khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo

Với sự hỗ trợ từ (các) Cộng tác viên
Nguyễn Trần Khánh Ngọc