Cổng tri thức OpenEdu

Chia sẻ của “cha đẻ” Marketing hiện đại Phillip Kotler tại Việt Nam

Diễn giả: Phillip Kotler

Năm 2007, nhận được lời mời từ Trường Doanh Nhân PACE, Philip Kotler, "cha đẻ" marketing hiện đại đã sang Việt Nam chủ trì buổi Hội thảo Quốc tế về marketing với chủ đề "Marketing mới cho thời đại mới".

Ông đã có buổi giao lưu, đối thoại với đọc giả về các chủ đề:

- Sự thay đổi của Marketing trong kỷ nguyên mới.

- Xác định hình ảnh biểu trưng cho Việt Nam.

- Công việc và ưu tiên của ông, tại sao ông tập trung vào phát triển lý thuyết về Marketing?

- Quan điểm về người thành công, tổ chức thành công.

Đây là những chia sẻ về góc nhìn, quan điểm từ vị “cha đẻ”, “bộ óc” hàng đầu của thế giới về Marketing hiện đại.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yH8MviVclqQ
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng 
Trương Nguyễn Nhật Hoàng 
Trần Thị Thảo Phương 
Lê Chiêu Trung 
Đặng Phương Uyên 
Trần Thị Hồng Xuyến