Cổng tri thức OpenEdu

Cách quản lý sự sáng tạo tập hợp

Diễn giả: Linda Hill

Làm cách nào để xây dựng được văn hóa sáng tạo dành cho tất cả mọi người và bất cứ ai cũng đều có thể đóng góp một phần vào việc xây dựng sự sáng tạo và đổi mới ấy. Giáo sư Linda Hill của trường đại học Havard, đồng tác giả của cuốn sách “Collective Genius” đã tiến hành nghiên cứu những công ty sáng tạo hàng đầu trên thế giới để đưa ra được những công cụ và kỹ thuật nhằm giúp các công ty có thể xây dựng được một môi trường sáng tạo - mà tại nơi đó, cho mỗi người cơ hội để sáng tạo, và sự đổi mới có thể được bắt nguồn từ bất cứ ai chứ không chỉ được mặc định là nhiệm vụ của riêng một nhóm người cụ thể nào đó. Cùng xem và cảm nhận về bài giảng này nhé.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=DjcZrtcBZi4
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm