Cổng tri thức OpenEdu

Buông bỏ căng thẳng

Diễn giả: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trong cuộc sống quá nhiều căng thẳng, nhiều áp lực và bận rộn mà chúng ta mải miết chạy theo, có đôi lần, chúng ta tìm đến những niềm vui từ bạn bè, từ các thói quen giải trí, từ các chuyến đi mà quên mất người bạn luôn đồng hành cùng ta từ giây phút đầu tiên đến giây phút sau cùng, thân ta. Không ít căng thẳng dẫn tới mất cân bằng và ảnh hưởng đến năng lực phán đoán và đưa ra quyết định, quan trọng hơn, ạnh hưởng đến khả năng tỉnh thức trên hành trình tự lực khai phóng của mỗi người Thiền sư Thích Nhất Hạnh, với phong cách giảng pháp đơn giản, dễ hiểu dẫn dắt người đọc/ người xem từng bước buông bỏ căng thẳng.
“Quá khứ không còn nữa, và tương lai thì chưa tới. Nếu tâm mình cứ đi về quá khứ hoặc đi về tương lai, thì tâm mình không có mặt trong giây phút hiện tại, với thân, và do đó, mình không thật sự sống đời sống của mình. Và 30 năm, 50 năm, 70 năm sẽ đi qua rất là mau. Khi mà sắp chết thì mình nói là, à, hình như là mình chưa thực sự sống.”
Còn bạn, bạn đã thực sự sống chưa?

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=84k5Lk4cW7w
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm