Cổng tri thức OpenEdu

Anh Quốc, chế độ nhân tài vĩ đại

Diễn giả: Theresa May

 

Bài phát biểu của Thủ tướng Anh Theresa May chia sẻ tầm nhìn của bà về một đất nước dành cho tất cả và một chế độ trọng dụng nhân tài, đặt lợi ích của những người lao động bình thường lên trên hết. Khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, họ đặt ra cho mình mục tiêu trở thành một quốc gia thương mại toàn cầu, tiếp tục đóng vai trò vững mạnh tại trường quốc tế. Và đây là chia sẻ về những điều họ làm để hiện thực hóa nó.

Nguồn: Theresa May. (2016). Britain, the great meritocracy: Prime Minister's speech. Trích từ https://www.youtube.com/watch?v=zFB44HWFmBs&t=66s
Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

 Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm

 Với sự hỗ trợ từ (các) Cộng tác viên:
Nguyễn Thị Thu Hà