Cổng tri thức OpenEdu

Chia sẻ của anh Đỗ Hữu Chí về việc bình tĩnh sống

Diễn giả: Họa sĩ Đỗ Hữu Chí

Anh Chí đã chia sẻ 1 câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình tạo nên Toa Tàu hay hành trình tìm ra và sống với chính mình. Từ cảm giác sai sai trong quá trình học tập, sự khác biệt giữa 1 con người sáng tạo trong một môi trường đào tạo tiêu chuẩn, làm mất tính riêng của giáo dục, anh Chí đã trải qua 15 năm để tìm được chính mình thông qua việc tham gia các hoạt động nghệ thuật và tạo nên Toa Tàu. Anh Chí đã chia sẻ 3 điều mà giới trẻ nên làm để có thể tìm thấy được chính mình:
  • Trung thực với trái tim của mình,  
  • Dành thời gian một mình,  
  • Học ít nhất một ngôn ngữ nghệ thuật 
Hãy được là chính mình và hãy bình tĩnh sống, hãy duy trì sự cân bằng giữa bản thân và yếu tố cộng đồng. Không có sự mâu thuẫn giữa việc bạn sống YOLO và bạn sống bình tĩnh. 

Nguồn: https://youtu.be/0Av4EJ4hbGI
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh