Cổng tri thức OpenEdu

Bill George nói về thiền

Diễn giả: Bill George

 
 
Việc nhìn lại bản thân mỗi ngày là đại diện cho tinh thần phản tỉnh chính mình. Một trong những việc quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là không ngừng phát triển chính mình và sự phát triển, sự trưởng thành đích thực chỉ xuất hiện khi nhà lãnh đạo hiểu được bản thân, nhìn rõ bản thân, hay nói cách khác là không ngừng phản tỉnh. Một thông điệp thực hành ngắn, nhưng có giá trị cho câu chuyện học tập của lãnh đạo. 

Nguồn: https://youtu.be/nDoYk8MGcJ0

Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh

Với sự hỗ trợ từ (các) Cộng tác viên: 
Võ Nam Du 
Phạm Kim Hoàng