Cổng tri thức OpenEdu

Bài giảng về Đức dục

Diễn giả: Nhà giáo Đàm Lê Đức

Bằng giọng giảng đầy tâm huyết và truyền cảm, cô Đức giảng về hiếu thảo với cha mẹ, lễ nghĩa với thầy cô, thân ái với bạn bè. Cô tận tình chia sẻ cái công sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ, che chở và hỗ trợ con cái trưởng thành. Lời cô như thay lời của ba mẹ, giúp chúng ta nhìn rõ sự khổ cực vất vả nuôi con của đấng phụ huynh. Công lao ba mẹ bằng trời với chúng ta nên lòng hiếu là đạo làm người, nuôi dưỡng chữ hiếu cũng là rèn chữ nhân, chữ nghĩa, chữ trung, chữ tín, những giá trị mãi trường tồn của đạo làm người. Tiếp đó, cô chia sẻ về vai trò khai tâm mở trí, gieo hạt tâm hồn, truyền tải văn minh của người thầy để chúng ta hiểu đạo sư đồ mà tôn sư trọng đạo. Sau cùng, cô chia sẻ thêm về việc thân ái với bè bạn.  


Tóm lại, hãy học bài giảng để trau dồi những giá trị đạo đức cho riêng mình.


Diễn giả: Nhà giáo Đàm Lê Đức 
Đơn vị sản xuất: Trường 218 Lý Tự Trọng

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=7NYf7DQtcqI
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh