Cổng tri thức OpenEdu

BẠN HIỂU GÌ VỀ ĐẠI CỬ TRI ĐOÀN ?

Tara Ross, PragerU

Bầu cử ở Mỹ là một cuộc bầu cử lâu đời. Nhưng bạn có biết Tổng thống và Phó Tổng thống của Liên bang không được bầu chọn qua một cuộc bầu cử toàn quốc, mà thay vào đó họ được bầu thông qua 538 tuyển cử viên. Hệ thống Tuyển cử Đoàn là một phương pháp vô cùng sáng suốt để lựa chọn một Tổng thống cho một nền cộng hòa đa dạng và vĩ đại như nước Mỹ. Nó bảo vệ đất nước khỏi sự độc tài của số đông, khuyến khích sự liên minh và ngăn chặn gian lận bầu cử. Cơ chế hoạt động của Tuyển cử Đoàn được nêu rõ thông qua video clip sau một cách ngắn gọn và súc tích. 

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=V6s7jB6-GoU&ab_channel=PragerU
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh