Cổng tri thức OpenEdu

Ai là công dân? Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ

Nhiều diễn giả trong chương trình của Học viện Nghiên cứu Cao cấp Radcliffe của Đại học Harvard

 

Hằng năm, học viên Nghiên cứu Cao cấp Radcliffe thuộc đại học Harvard tổ chức một chuỗi hội thảo kèm lễ trao giải thưởng danh giá cho những người có công với xã hội. Năm 2018, hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp với chủ đề “Trách nhiệm này là của ai? Quyền công dân toàn cầu và vấn đề giới tính ở thế kỷ 21” (nguyên văn: “Who Belongs? Global Citizenship and Gender in the 21st Century.”) với sự tham gia của nhiều học giả, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nghệ sĩ,… trong đó có nhiều người là cựu học viên của học viện.
Chương trình hằng năm này của đại học Harvard là chương trình phi lợi nhuận, hoàn toàn vì mục tiêu cải cách xã hội tốt đẹp hơn với những phân tích sâu sắc về cả tính nhân văn và tính chuyên môn. Theo đây là phần một của chương trình, bàn về Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ xoay quanh chủ đề quyền công dân nhập cư.

Nguồn: Học viện Nghiên cứu Cao cấp Radcliffe của Đại học Harvard. 2018. Who Belongs? | 1 of 4 | Rights, Duties, and Responsibilities. Trích từ https://www.youtube.com/watch?v=jhCeorOUFmk&t=1792s
Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm