Cổng tri thức OpenEdu
Hệ thống phân loại bài học
Kết quả tìm kiếm: 62 bài học liên quan đến “Lịch sử”

Năng lực trọng yếu

Thể loại

Chuyên ngành
Cuộc cách mạng Pháp

Cuộc cách mạng Pháp

John Green

Bài giảng chia sẻ về cuộc cách mạng Pháp và những ảnh hưởng quan trọng của nó đến lịch sử thế giới

Bài giảng

Chiến tranh thế giới thứ 2

Chiến tranh thế giới thứ 2

John Green

Bài giảng của John Green chia sẻ góc nhìn tổng quan về một số vấn đề quan trọng liên quan đến chiến tranh thế giới thứ 2

Bài giảng

|< < ... 6 7 > >|
Xem thêm