Cổng tri thức OpenEdu

Đối thoại Jack Ma tại Việt Nam

Jack Ma


Năm 2017, Jack Ma đối thoại với 3000 sinh viên Việt Nam tại trung tâm hội nghị quốc gia. Trong buổi đối thoại, Jack Ma xuất hiện với một phong cách rất giản dị và dễ gần, thậm chí ông còn biểu diễn một khả năng thái cực quyền của bản thân.

Ông chia sẻ về những kinh nghiệm sâu sắc của mình trong quãng đường kinh doanh suốt 18 năm.

Những nội dung chính đó là:

- Xác định thời điểm để khởi sự.

- Cách chọn người đồng hành, đối tác, cộng sự.

- Ý nghĩa của lòng kiên trì, và đó là yếu tố tất yếu để doanh nghiệp có thể đi đến thành công.

- Bài học sâu sắc của ông về “Học từ thất bại” để giúp chúng ta trở nên thực tế hơn, mạnh mẽ hơn và hiểu về bản thân khi phải đối diện với thất bại.

Ngoài ra, ông còn tham gia đối thoại, nhận những câu hỏi thú vị từ các bạn trẻ.

Những chia sẻ của Jack Ma cho chúng ta nhiều bài học từ một vị lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu, góp phần tạo ra tương lai của ngành thương mại điện tử trên khắp thế giới. Qua đó, chúng ta có được nhận thức về những điểm quan trọng khi xây dựng doanh nghiệp và nhiều bài học khác áp dụng cho cả cuộc sống và kinh doanh.

Nguồn video bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=bvbDRKeL6lI

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến