Cổng tri thức OpenEdu

Để doanh nghiệp tiến ra khu vực & toàn cầu

Mai Hữu TínDoanh nhân Mai Hữu Tín, chủ tịch của tập đoàn U&I, chủ tịch liên đoàn Vovinam thế giới, đưa ra những lời khuyên cho doanh nghiệp trẻ vươn tầm khu vực và toàn cầu. Bắt đầu bằng việc nâng cao năng lực tự thân, thông qua quyết định đúng 4 vấn đề phải đối diện hằng ngày:

1. Chiến lược

2. Vốn

3. Con người

4. Thực Thi

Đây là những bài học thiết thực, phù hợp cho các bạn Start-up hoặc đang điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ từ một doanh nhân Việt Nam giàu nghị lực và kinh nghiệm.

Nguồn video bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=RGlQ49OcwgI

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến