Cổng tri thức OpenEdu

ĐIỀU HÀNH VIỆC KINH DOANH KHI THẾ GIỚI THAY ĐỔI NHANH CHÓNG: TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

Jennifer L. Miller

Ngày nay, các công ty đều nỗ lực để tìm ra những chiến lược mới và cách thức để thống lĩnh thị trường. Với sự thay đổi nhanh chóng của lĩnh vực công nghệ, các công ty phải đối diện với nhiều lựa chọn khác nhau để điều hành việc kinh doanh của mình. Điều này cũng có nghĩa các doanh nghiệp sau một thời gian dài cần phải thay đổi để thích nghi với những tiến bộ mới và cải thiện dòng chảy công việc của họ. Vậy các công ty đã chọn đối mặt với sự thay đổi như thế nào, điều đó sẽ được thể hiện rõ trong bài viết dưới đây với chủ đề quản trị sự thay đổi.PHÂN TÍCH NGÀNH

Quản trị sự thay đổi đang dần trở thành một lĩnh vực phổ biến trong nghiên cứu. Nhà nghiên cứu David Frantz (2004) đã trích dẫn nhiều lý do tại sao ngày càng có nhiều sự tập trung vào quản trị sự thay đổi. Bảng 1 chỉ ra một số nguyên nhân do Frantz xác định

Bảng 1: Những thay đổi trong môi trường kinh doanh