Cổng tri thức OpenEdu

ĐẠO ĐỨC NGHỀ KỸ SƯ

Crash Course

Trong lĩnh vực kỹ thuật, một tính toán sai lầm trong kết cấu một cây cầu có thể gây thiệt hại rất nhiều tiền bạc, thậm chí cả mạng sống con người. Một sự “lười nhác” trong việc bảo dưỡng một chiếc máy bay, dẫn đến thiếu hụt đi chỉ một con ốc nhỏ nhoi mà thôi, có thể dẫn đến hàng trăm sinh mạng bị đe dọa.

Nói đến đạo đức nghề nghiệp, nghề kỹ sư là một trong những nghề mà đạo đức nghề đóng vai trò vô cùng quan trọng, vì sản phẩm của nghề nhiều khi liên quan trực tiếp đến cuộc sống của con người. Hãy cùng xem video bên dưới nói về đạo đức của nghề kỹ sư, để có thể nhận thức được tầm quan trọng của “đạo nghề”, không chỉ với nghề kỹ sư, mà còn với bất kỳ nghề nghiệp nào khác trong cuộc sống nhé!

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=5KZx81crb48&list=PL8dPuuaLjXtO4A_tL6DLZRotxEb114cMR&index=29
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh