Cổng tri thức OpenEdu

ĐẠO GIÁO VÀ NGHỆ THUẬT CỦA DÒNG CHẢY: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA LÃO TỬ

Pursuit of Wonder

 

Tên gốc : Taoism & the Art of Flow - The Philosophy of Lao Tzu

Lão Tử là một trong những nhân vật đóng vai trò quan trọng trong triết học Trung Quốc. Tư tưởng của ông cũng ảnh hưởng đến đạo Khổng sau này. Kiến thức về Đạo giáo, sẽ giúp người xem có thêm góc nhìn và kiến thức về một tư tưởng triết học lớn của Trung Quốc.

Triết lý nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc của Đạo giáo - Lão Tử có một cách tiếp cận độc đáo nhằm giúp con người sống và đối mặt với thế giới này. Vạn vật trên đời này đều có sự biến chuyển liên tục, không ngừng thay đổi và thích nghi. Và khái niệm “Vô vi” cũng được Lão Tử nhắc đến, sự “Vô Vi” trong Đạo giáo, ngày nay ta có thể tương đồng với khái niệm Dòng Chảy trong tâm lí học tích cực ngày nay.

Video này đề cập đến nguồn gốc của Đạo giáo, một số tư tưởng chính và tại sao những tư tưởng này có thể có hoặc có thể không nên xem xét và ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta.

 

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành