Cổng tri thức OpenEdu

Ý NGHĨA CỦA TAI HỌA

GS. Nguyễn Văn Trọng

Cuộc sống trước đại dịch đối với mỗi người đã trưởng thành dường như đã định hình và có vẻ như ít có người suy nghĩ về lối sống mình đang theo đuổi. Đại dịch đột nhiên giáng xuống làm biến đổi toàn thế giới và tác động đến cuộc sống mỗi người chẳng trừ một ai. Sau những bối rối hoang mang ban đầu, có thể bây giờ đã là lúc có thể suy ngẫm về ý nghĩa của tai họa này và xem xét lại ý nghĩa của lối sống của ta thời trước đại dịch… Chúng ta sẽ làm việc gì tiếp theo, thay đổi những hành động cũ của chúng ta như thế nào? Đó là một câu hỏi cần sự quan tâm đúng mực của mỗi người.

Hãy cùng theo dõi bài chia sẻ của GS. Nguyễn Văn Trọng, một người thầy đáng kính với tư tưởng khai phóng và cống hiến giá trị cho sự học khai phóng của Việt Nam.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=uUqA2TH1osw
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Đặng Xuân Hải
Mai Thị Như Thảo
Hồ Đông Thụ
Lê Trung Thu
Nguyễn Hữu Ý