Cổng tri thức OpenEdu

VÀO NHỮNG THỜI ĐIỂM KHÔNG CHẮC CHẮN, HÃY NGHĨ NHƯ MỘT NGƯỜI MẸ

Yifat Sussankind

Tên gốc: In uncertain times, think like a mother

Đôi nét về diễn giả:

Là giám đốc điều hành của MADRE, một tổ chức nhân đạo cho quyền phụ nữ, Yifat Susskind kết hợp vận động nhân quyền với nữ quyền quốc tế để đáp ứng các nhu cầu cấp bách toàn cầu và tạo ra các giải pháp lâu dài cho các vấn đề cấp bách nhất của nhân loại.

Dưới sự lãnh đạo của Susskind, MADRE tiếp tục thực hiện và thúc đẩy các nguyên tắc là trọng tâm của tổ chức: tầm nhìn về một thế giới nơi tất cả mọi người được hưởng đầy đủ các quyền con người - và các nguồn lực được chia sẻ một cách công bằng và bền vững.

Một vài trích dẫn từ bài giảng:

Suy nghĩ như một người mẹ là lăng kính sẵn có cho tất cả mọi người. Nhà thơ Alexis De Veaux viết, "Làm mẹ không chỉ là đơn giản là quá trình sinh đẻ hữu cơ. Đó là sự hiểu biết về những nhu cầu của thế giới."

Khi tôi còn nhỏ, bất kì khi nào chúng tôi bị kẹt xe hay phải đối mặt với bi kịch gia đình, mẹ tôi sẽ nói: "Những gì tốt lành sẽ xảy ra, chúng ta chỉ không biết đó là gì mà thôi".


Nguồn: https://www.ted.com/talks/yifat_susskind_in_uncertain_times_think_like_a_mother?language=vi
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Đặng Xuân Hải
Mai Thị Như Thảo
Hồ Đông Thụ
Lê Trung Thu
Nguyễn Hữu Ý