Cổng tri thức OpenEdu

Từ lũy tre làng vươn ra thế giới

Diễn giả: Phạm Chi Lan

Cô Phạm Chi Lan là chuyên gia kinh tế có tầm vóc đáng ngưỡng mộ. Trong bài nói này, với những chia sẻ chân tình và câu chuyện gần gũi mà cụ thể, sâu sắc, cô đã truyền thông điệp đến mỗi người trẻ chúng ta cần biết hội nhập và dũng cảm trở thành công dân toàn cầu. Hãy cùng chúng tôi nghe chia sẻ từ cô Phạm Chi Lan nhé.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=30Tvu_6CWFE
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh