Cổng tri thức OpenEdu

Tổng thống Obama phát biểu tại Selma

Diễn giả: Tổng thống Barack Obama

Bài diễn thuyết về quyền dân sự tại lễ kỷ niệm trên cầu Edmund Pettus ở Selma này là một trong những bài diễn thuyết hay nhất của Obama trong suốt 2 nhiệm kỳ của ông. Obama đã khơi dậy lòng ái quốc và tinh thần, giá trị Mỹ một cách mạnh mẽ: “Điều gì có thể thể hiện niềm tin của người Mỹ vĩ đại hơn như thế nữa? Liệu có cách yêu nước nào vĩ đại hơn niềm tin sắt đá rằng nước Mỹ vẫn chưa hết hy vọng, rằng chúng ta đủ can đảm để tự nhìn nhận bản thân, để mỗi thế hệ kế tiếp có thể nhìn vào những khiếm khuyết của chúng ta và quyết định rằng chúng ta có đủ sức mạnh để xây dựng lại đất nước thành một đất nước mới, giống với những lý tưởng cao cả nhất mà chúng ta đề ra khi lập quốc”.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=7SoG4KZOvRc&feature=youtu.be

Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL Khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến

Với sự hỗ trợ từ (các) Cộng tác viên:
Huỳnh Lê Minh Thảo