Cổng tri thức OpenEdu

Tỉnh thức trong kỷ nguyên số

Diễn giả: Eckhart Tolle, Karen May

Thông qua hình thức hỏi-đáp, Eckhart Tolle nói về bản chất đích thực của con người, "cái tôi" (ego) bên trong con người, sống hiện hữu trong khoảnh khắc hiện tại và quản lý những thiết bị trong thời đại số để chúng không kiểm soát cuộc sống của chúng ta

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=6YtaIoaWWC4
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo