Cổng tri thức OpenEdu

Tiếng nói của người nhập cư khiến nền dân chủ mạnh mẽ hơn

Diễn giả: Sayu Bhojwani


Nhập cư vào Mỹ từ năm 17 tuổi, Sayu Bhojwani đã không đầu hàng trước thân phận người nhập cư da màu mà đã không ngừng đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của người nhập cư, vì theo Sayu, họ đã đấu tranh để có thể đặt chân lên Hoa Kỳ và vì thế họ sẽ tiếp tục đấu tranh để giành quyền lợi như những công dân Hoa Kỳ thật thụ.

Theo luận điểm của Sayu, chính tiếng nói của những con người không ngừng đấu tranh vì nền dân chủ này lại cực kỳ quan trọng để bảo vệ tính dân chủ của đất nước. Mà nếu một nước Mỹ không còn dân chủ thì sẽ không còn là nước Mỹ, không còn những giấc mơ Mỹ. Bài phát biểu hùng hồn của Sayu có lẽ sẽ thức tỉnh rất nhiều công dân trên toàn cầu về lòng yêu nước và luôn sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ nền dân chủ của đất nước, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=0d6iSvF1UmA
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm