Cổng tri thức OpenEdu

Tạo lập đội ngũ lãnh đạo

Nguyễn Đức Tài


Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch của CTCP Đầu tư TGDĐ chia sẻ bài học của TGDĐ trong quá trình xây dựng đội ngũ lãnh đạo từ thuở lập nghiệp cho đến khi công ty tăng trưởng nhanh.

Xây dựng đội ngũ là bài toán quan trọng nhất trong quản trị doanh nghiệp. Những chia sẻ của ông Nguyễn Đức Tài cung cấp cho chúng ta thêm những góc nhìn, kinh nghiệm để nâng cao năng lực xây dựng đội ngũ, quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp.

Nguồn video bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=nNqdPlE2sTw

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến