Cổng tri thức OpenEdu

Tại sao từ ngữ bạn dùng lại quan trọng

Diễn giả: Robin Sharma

Robin Sharma là một chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn và huấn luyện lãnh đạo, chuyên gia tư vấn và huấn luyện cho các công ty Fortune 500. Ở bài giảng này, Robin Sharma sẽ giải thích cho chúng ta tạ sao ngôn ngữ chúng ta sử dụng lại quan trọng. Chúng ta không nhìn cuộc sống theo đúng bản chất của nó; thay vào đó, chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính cá nhân của riêng mình; và lăng kính ấy được hình thành từ chính những từ ngữ mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nhiều người rất không ý thức trong những lời nói của mình hàng ngày, và đó là lý do vì sao họ thường không đạt được kết quả mà mình mong muốn.Vì vậy, chúng ta cần điều chỉnh từ ngữ mình nói theo một hướng khác. Ví dụ: Hãy ngưng nói về quá khứ. Thay vào đó, hãy nói về tương lai. Hãy ngưng nói về điều bạn ghét, hay nói về những điều bạn yêu thích.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=jZMk9nSiA6w
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh 
Nguyễn Hoàng Bảo Huy 
Phạm Thị Quỳnh Mai 
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc 
Nguyễn Đình Quý 
Trần Minh Dạ Thảo