Cổng tri thức OpenEdu

TƯ DUY PHẢN BIỆN - CHUẨN MỰC CỦA TƯ DUY (PHẦN 2)

Dr. Richard Paul, Critical Thinking Org

 

Tên gốc: Critical Thinking - Standards of Thought

Đôi nét về tác giả:

Tiến sĩ Richard Paul là Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Chuyên nghiệp (Research and Professional Development) tại Trung tâm Tư duy Phản biện, và là Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Tư duy Phản biện Xuất sắc. Bộ sưu tập của ông, bao gồm tám cuốn sách và hơn 200 bài báo, đã xác nhận ông như một cá nhân uỷ quyền được quốc tế công nhận về tư duy phản biện.

Ngoài việc viết sách cho mọi cấp lớp học, ông đã thử nghiệm rộng rãi các chiến thuật và chiến lược giảng dạy, đồng thời đưa ra những cách mới lạ để thu hút học sinh tự đánh giá nghiêm túc về bản thân mình.

Tiến sĩ Paul có bốn bằng cấp và đã giảng dạy về tư duy phản biện tại nhiều trường đại học ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài, bao gồm Đại học Harvard, Đại học Chicago, Đại học Illinois, và các trường đại học Puerto Rico, Costa Rica, British Columbia, Toronto , và Amsterdam. Ông đã giảng dạy các khóa học sơ cấp và nâng cao về tư duy phản biện ở cấp đại học trong hơn 20 năm.

Bài giảng là những diễn giải sâu sắc nhưng dễ hiểu về việc định hình lại tiêu chuẩn đo lường của một tư duy phản biện tốt. Các yếu tố đó bao gồm:

  • Sự rõ ràng (Clarity)

  • Độ chính xác (Precision)

  • Tính xác thực (Accuracy)

  • Sự liên quan (Relevance)

  • Chiều sâu (Depth)


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Ksk2-ayoBck
Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ, thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Đặng Xuân Hải
Mai Thị Như Thảo
Hồ Đông Thụ
Lê Trung Thu
Nguyễn Hữu Ý